E- İmza

Temel anlamda elektronik imza elektronik ortamda dokümanlarımızı imzalamak için kullandığımız sayısal verilerdir.Elektronik imza sayesinde imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığını,bütünlüğünü ve güvenilirliğini kontrol etmiş oluruz. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza; Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı ortamda, bütünlüğü bozulmadan(bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orjinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlar ile garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.


Whatsapp Destek

Sys Destek Oparetör

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?